ISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018

 

   

MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2016-2017

 

         METODOLOGIA - cadru pentru mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017 (OMECS 5559/27.10.2015)

         CALENDARUL mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2016 - 2017

         OMEN NR. 5729/ 2015 - cu privire la Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016

          FISE DE EVALUARE:

         invatamant prescolar

         invatamant primar

         profesori

         Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

         GRAFICUL - ACTIVITATILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC 2016-2017:

         Constituirea consortiilor scolare - 2016 (OMECTS NR. 5488/2011 - privind Regulamentul - cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare)

                        Lista consortiilor scolare pentru anul scolar 2016-2017, in data de 22 ianuarie 2016

         Intregire 2016

         Adresa ISJ Tulcea intregire

         Pensionarea - 2016:

         Adresa ISJ Tulcea pensionare

         Scadentar

         Completarea normei didactice 2016-2017:

         Adresa ISJ Tulcea - completarea catedrei in anul scolar 2016-2017

         CERERE TIP - completarea in alta/alte unitati de invatamant, incepand cu 01.09.2016

         CERERE TIP - completarea in alta/alte unitati de invatamant (cu continuitate), incepand cu 01.09.2016

         CERERE TIP - completarea in unitatea de invatamant (rural) pe nedeterminat, incepand cu 01.09.2016

         Anuntul sedintei pentru completarea normei didactice

         Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 16 februarie 2016

         Transfer pentru restrangere de activitate - 2016:

o    Adresa ISJ Tulcea - restrangerea de activitate in anul scolar 2016-2017

o    Cerere restrangere de activitate 2016pentru depunere la ISJ

o    Cerere restrangere de activitate 2016 pentu depunere la scoli

o    Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 25 februarie 2016

o    Lista cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2016

o    Lista unitatilor scolare care au conditii specifice pentru etapa de transfer pentru restrangere de activitate

o    Sedinta publica pentru restrangere de activitate 2016

         Pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant 2016-2017

o    Adresa ISJ Tulcea - pretransfer in anul scolar 2016-2017

o    Model de adeverinta eliberată de unitatea in care cadrul didactic este titular cu privire la situaţia postului/catedrei

o    Cererea tip adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de pretransfer consimtit

o    Cererea tip adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de schimb de post intre titulari

o    Cererea tip adresata directorului, pentru obtinerea acordului de pretransfer

o    Model de raport al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant - propuneri de acord in vederea pretransferului

o    Model de acord de pretransfer emis de directorul unitatii de invatamant

o    Model de adresa de instintare a ISJ cu privire la acordurile de pretransfer emise de directorul unitatii de invatamant

o    Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 24 martie 2016

o    Lista unitatilor de invatamant care au conditii specifice pentru pretransfer

o    Punctajele cadrelor didactice care solicita pretransfer in judetul Tulcea

o    Lista cadrelor didactice care au solicitat aviz de pretransfer in alt judet

o    Sedinta publica pentru etapa de pretransfer 2016

         Modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, conform art. 253 din Legea nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare

o    Adresa inspectoratului scolar judetean Tulcea privind modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata

o    Cererea tip adresata inspectoratului scolar

o    sedinta publica pentru modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, conform art. 253

o    Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 27 aprilie 2016

         Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2016-2017, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata

o    Adresa inspectoratului scolar judetean Tulcea privind suplinirea prin continuitate

o    Cererea tip adresata directorului, pentru obtinerea acordului de continuitate

o    Cererea tip adresata inspectorului scolar general, pentru reactualizarea dosarelor

         Solutionarea cererilor de concediu fără plată ale titularilor, pentru anul scolar 2016-2017

         Depunere dosare in perioada 13-20 mai 2016:

o    Cererea de inscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate - 2016

o    Fisa de inscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice 2016

o    Cerere detasare la cerere prin concurs specific 2016

o    Cerere de suplinire prin continuitate

o    Cerere de suplinire calificata in baza notelor din sesiunile 2015 sau 2014

o    Cerere de suplinire calificata in baza notelor din sesiunea 2013

o    Cerere de suplinire calificata in baza notelor din sesiunile 2012, 2011 sau 2010

         Concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar - sesiunea 2016

o    PROGRAME VALABILE pentru proba scrisa a concursului

o    Lista posturilor ocupate la 11 mai 2016

o    Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 11 mai 2016

o    Anunt pentru persoanele cu continuitate peste 7 si fara definitivat

o    Anunt privind depunerea dosarelor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice 2016

o    Anunt privind avizul/adeverinta medicala

o    Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 12 mai 2016

o    Anunt validare fise inscriere concurs national 2016

o    Anunt centru de concurs proba scrisa 2016

o    Fisa de evaluare a lectiei

o    Fisa evaluare lectie - cabinete si centre psihopedagogice

o    Fisa evaluare lectie - documentaristi

o    Planificare probe practice si inspectii la clasa 2016

o    Planificarea inspectiei la clasa - invatamant prescolar 2016

o    Proba practica 2016

o    Punctajele cadrelor didactice care au depus dosar de detasare la cerere

o    Notele la inspectiile la clasa/ proba practica la concursul de ocupare a posturilor, sesiunea 2016

o    Absolventii 2016 vor valida in data de 15 iulie 2016

o    Proba scrisa a concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 20 iulie 2016:

  Anunt centru de concurs

  Important pentru candidati

  Motive pentru anularea lucrarilor

o    Lista candidatilor pentru concurs

o    Repartizarea disciplinelor de examen pe sali

o    Repartizarea candidatilor pe sali

         Repartizari dupa concurs:

o    Lista cu rezultatele finale de la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din 2016

o    Lista posturilor titularizabile pentru sedinta din 8 august 2016

o    Anunt sedinta publica din 8 august 2016

o    Candidatii repartizati in sedinta pubica din 8 august 2016

o    Posturile ramase neocupate/ nerepartizate dupa sedinta publica din 8 august 2016 si modificarile trimise de unitatile de invatamant

o    Etapele in curs de desfasurare in luna august 2016

o    Anunt sedinta publica din 19 august 2016

o    Posturi ocupate prin continuitate de candidati cu note peste 7 si definitivat in august 2016

o    Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 16 august 2016

o    Modificari in lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 16 august 2016

o    Punctajele cadrelor didactice care au depus dosar pentru detasare la cerere

o    Anunt sedinta publica din 24 august 2016

o    Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate pentru sedinta din 24 august 2016

o    Lista candidatilor repartizati in sedinta din 24 august 2016

o    Anunt sedinta publica din 26 august 2016

o    Informatii pentru sedinta din 26 august 2016

o    Lista posturilor ocupate in sedintele publice din august 2016

         Concursul judetean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar

o    Lista candidatilor calificati ramasi pentru concursul din 5 septembrie 2016

o    Cerere inscriere la concursul judetean

o    Cerere pentru cumul/PCO

o    Organizarea concursului judetean

o    Etapele viitoare ale lunii septembrie

o    Anunt sedinta din 2 septembrie 2016

o    Anunt sedinta din 8 septembrie 2016

o    Anunt sedinta din 9 septembrie 2016

o    Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate pentru sedinta din 2 septembrie 2016

o    Rezultatele concursului judetean - calificati

o    Rezultatele concursului judetean - necalificati

o    Lista posturilor vacante/rezervate valabile pentru sedinta din 8 septembrie 2016

o    Probleme de ultima ora

o    Lista posturilor vacante/rezervate valabile pentru sedinta din 9 septembrie 2016

         Concursul de ocupare a posturilor/catedreelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar

o    Ordinul nr. 4959 din  2 septembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat

o    Lista posturilor pentru concurs - 14 septembrie 2016

o    Anunt concurs 24 sptembrie 2016

o    Cerere pentru concurs

o    Post nou aparut după publicarea listei