MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2016-2017

 

METODOLOGIA - cadru pentru mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017 (OMECS 5559/27.10.2015)

CALENDARUL mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2016 - 2017

OMEN NR. 5729/ 2015 - cu privire la Centralizatorul privind disciplinele de învatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016

 

MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2015-2016